• Thông dụng

  Danh từ

  Office, rank, ship
  chức giám đốc
  a director's office, a directorship
  chức thì quyền
  power always attends office
  chức trọng quyền cao quyền cao chức trọng
  high office and great power

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X