• Thông dụng

  Tính từ.

  Top; peak; summit.
  ngọn cây
  top of tree.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  apex
  crest
  ngọn sóng
  crest of wave
  ngọn sóng
  wave crest
  lance
  ridge
  ngọn sóng
  ridge of a wave
  summit
  top
  vertex

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  dainty
  mellow
  palatable
  sapid
  chất ngon
  sapid substance
  savoury
  tasty
  toothsome
  top

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X