• Thông dụng

  Prevent.
  Phương châm ngừa bệnh
  The principle of disease prevention, the prophylactic principle.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X