• Thông dụng

  Danh từ
  Acupuncture

  Động từ

  To sting, to prick
  ong châm quả bầu
  a bee stings a gourd
  bị gai châm vào người
  his body was pricked by thorns
  đau buốt như kim châm
  to feel a pricking pain
  To light, to kindle
  đánh diêm để châm đèn
  to strike a match and light a lamp
  châm điếu thuốc
  to light a cigarette
  châm ngòi thuốc nổ
  to light a fuse
  châm lửa đốt
  to kindle a fire, to set on fire, to set fire to

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X