• Thông dụng

  With face upward, on one's back.
  Đồng tiền ngửa
  A coin lying with head upward.
  Ngã ngửa
  To fall flat on one's back.
  Turn upward.
  Ngửa mặt lên nhìn
  To turn one's face upwardand look, to look up.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X