• Thông dụng

  Be struck dumb (with emotion).
  Cảm động nghẹn lời
  To be struck dumb with emotion.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X