• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  off-diagonal
  phần tử ngoại chéo
  off-diagonal element

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X