• Thông dụng

  Cũng nói nguyệt phí+Monthly fees (paid to an association...).
  Đóng nguyệt liễm công đoàn
  To pay one's trade-union monthly fees.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X