• Thông dụng

  Danh từ.
  factory, plant (Mỹ).

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  throw out of gear

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  compound
  facility
  factory
  factory building
  manufactory
  mill
  plant

  Giải thích VN: Một sở sản xuất hoặc thuật; một nhà máy, nhà máy [[điện,v.v. ]]

  Giải thích EN: An engineering or production facility; a factory, electric power station, or the like.  .

  shop
  station
  works
  workshop
  yard

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  factory
  manufactory
  milk
  plant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X