• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  equipment manufacturer
  nhà sản xuất thiết bị gốc
  OEM (originalequipment manufacturer)
  nhà sản xuất thiết bị gốc
  original equipment manufacturer (EOM)
  nhà sản xuất thiết bị gốc
  original equipment manufacturer (OEM)
  nhà sản xuất thiết bị kỹ thuật gốc
  Technical Original Equipment Manufacturer (TOEM)
  nhà sản xuất thiết bị ngoại vi
  PEM (Peripheralequipment manufacturer)
  nhà sản xuất thiết bị ngoại vi
  peripheral equipment manufacturer (PEM)
  nhà sản xuất thiết bị thương phẩm gốc
  Commercial Original Equipment Manufacturer (COEM)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X