• Thông dụng

  Danh từ.
  poet.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  omar khatam
  basilica
  cathedral
  church
  duomo

  Giải thích VN: Nhà thờ lớn của người [[Italia. ]]

  Giải thích EN: An Italian cathedral.

  west door

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X