• Thông dụng

  Động từ.

  To dance.
  nhảy với người nào
  to dance with someone.
  To jump; to leap; to skip over.
  nhảy một đoạn trong sách
  to skip over a passage in a book.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X