• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  input
  bảng xuất-nhập lượng
  input-output table
  hệ số nhập lượng-xuất lượng
  input-output analysis
  hệ số nhập lượng-xuất lượng
  input-output coefficient
  nhập lượng-xuất lượng
  input-oriented budgeting
  phân tích xuất-nhập lượng
  input-output
  tổng nhập lương
  total input
  tổng nhập lượng
  total input
  xuất-nhập lượng
  input-oriented budgeting

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X