• Thông dụng

  Send a message to, send word to (someone through someone else).
  Nhắn bạn đến chơi
  To send one's friend a message to come and see one.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X