• Thông dụng

  (địa phương) prompt.
  Làm việc nhặm lẹ
  To be prompt in one's work.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X