• Thông dụng

  Winkle out, extract.
  Nhể ốc
  To winkle out shellfishes.
  Nhể gai
  To extract a thorn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X