• Thông dụng

  Động từ.

  To bend; to sag; to curve.
  cái đinh oằn mất rồi
  the nail has curved.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  buckle
  buckled
  crooked
  swag
  yield
  yielding

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X