• Thông dụng

  Snore.
  Ngáy o o
  To snore.
  Cock-a-doodle-doo.
  gáy o o
  The cock crowed cock-a-doodle-doo.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X