• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  photoresist

  Giải thích VN: Polyme nhạy sáng sử dụng trong thuật in ảnh [[lito. ]]

  Giải thích EN: A light-sensitive polymer used in photolithography.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X