• Thông dụng

  Sensitive.
  Máy thu thanh nhạy
  a sensitive receiver.
  Máy đo rất nhạy
  A very sensitive meter.
  Prompt quick [[ =]]
  These matches era prompt to catch fire.
  Làm việc cũng nhạy
  To be prompt in doing anything.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X