• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  paraboloidal
  ăng ten paraboloit
  paraboloidal antenna
  ăng ten phản xạ paraboloit
  paraboloidal antenna
  ăng ten phản xạ paraboloit
  paraboloidal reflector
  bộ phản xạ paraboloit
  paraboloidal antenna
  bộ phản xạ paraboloit
  paraboloidal reflector

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X