• Thông dụng

  Danh từ.
  plank bed, camp-bed.

  Động từ.

  To betray, to be disloyal to.
  lừa thầy phản bạn
  to deceive one's teacher and betray one's friend.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X