• Thông dụng

  Cũng nói phá hoẵng Behave as a killjoy, act, as a wet blanket.
  Cuộc liên hoan đang vui thì kẻ đến phá bỉnh
  As the merry-making party was in progress, someone came and behaved as a killjoy.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X