• Thông dụng

  Động từ.

  To express, to formulate.
  phát biểu một ý kiến
  to express a view.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  express opinions
  qualify

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X