• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  Boolean operation
  bảng phép toán Boole
  Boolean operation table
  phép toán Boole nhị nguyên
  dyadic Boolean operation
  Phép toán Boole nhị phân
  binary Boolean operation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X