• Thông dụng

  Wast, squander.
  Phí sức
  To waste one's energy.
  Phí thì giờ
  To waste (squander) one's time.
  Phí tiền
  to squander (waste) money.
  Phí công phí phưỡi s lost [[ -Cost]] [[ =]]
  Costs of transport.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  charge
  expenses
  fee

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  charge
  cost
  fee
  waste

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X