• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  access room
  antechamber
  anteroom
  nhiêt độ phòng đệm
  anteroom temperature
  nhiệt độ phòng đệm
  anteroom temperature
  crossover
  passage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X