• Thông dụng

  Impetuous and truculent.
  Phăm phăm lao vào
  To rush at impetuously and truculently.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X