• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  meridional
  south
  phương nam thực
  true south
  phương nam từ
  magnetic south
  southerly
  southern

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X