• Thông dụng

  Động từ.

  To punish, to fine, to penalize.
  bị mẹ phạt
  he was punish by his mother.
  Động từ.
  to cut down (a tree).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X