• Thông dụng

  Danh từ

  Mother
  Mom
  Mommy
  Ma
  Mama
  Mamma
  Like mother, like daughter
  Mẹ nào con ấy/ Rỏ nhà ai quai nhà ấy/ Nòi nào giống ấy/ Rau nào sâu ấy.
  Mẹ chồng/ vợ
  mother - in - law
  Mẹ nuôi
  Adoptive mother/ foster - mother
  Mẹ ghẻ
  Stepmother

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X