• Thông dụng

  Dethrone, depose, discrown.
  Vua bị phế
  A dethroned (deposed, discrowned) king.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X