• Thông dụng

  Động từ.

  To cover; to overlay.
  phủ đầy bụi
  to be covered with dust

  Danh từ

  Palace; residence.
  phủ chủ tịch
  the presidency palace.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X