• Thông dụng

  Danh từ.

  Dust
  giũ sạch bụi bám vào quần áo
  to shake dust from one's clothes
  Dhool
  Spray
  bụi nước
  spray
  mưa bụi lất phất
  a fine spray-like rain, a fine drizzle
  Bush, grove, clump
  bụi cỏ voi
  a clump of elephant grass
  bụi tre
  a bamboo grove
  cây bụi
  a shrub
  lạy ông tôi bụi này
  to cry stinking fish

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  breeze
  charcoal duff
  coal powder
  dirt
  dust
  dusty
  haze
  powder

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  dust
  scrub
  spray
  stive

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X