• Thông dụng

  Idle, unrealistic, aimless.
  Chuyện phiếm
  Idle talks, gossips.
  Đi chơi phiếm
  To wander about idly (aimlessly), to loiter about.
  (ngôn ngữ) Indefinite.
  Mạo từ phiếm
  Infefinite article

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X