• Thông dụng

  Vicissitudes.
  Cuộc đời phong ba
  A life full of vicisstudes.
  (ít dùng) Storm of anger.
  Nồi cơm phong ba
  To get into a storm of anger, to storm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X