• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  flare-type bucket

  Giải thích VN: píttông 2 đầu [[loe. ]]

  Giải thích EN: A bucket with flared sides.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X