• Thông dụng

  Tính từ.

  Large.
  tấm lòng quảng đại
  to have a large heart.
  Broad.
  quảng đại quần chúng
  the board masses of the public.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X