• Thông dụng

  Acquainted for long, familiar, of an old acquaintance.
  Người quen thuộc
  An old acquaintance.
  Việc quen thuộc
  A familiar job.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X