• Thông dụng

  Tính từ

  Drastic
  dùng những biện pháp quyết liệt
  to take drastic measures

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  drastic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X