• Thông dụng

  Động từ
  to rank; to assort

  Tính từ

  Paralysed; paralytic
  biệt liệt cả người
  paralysed in body

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  palsy
  liệt chân bắt chéo
  crossed leg palsy
  liệt não
  cerebral palsy
  liệt rung (tên dừng chỉ hội chứng liệt rung Parkinson)
  shaking palsy
  liệt tổn thương khi sinh
  birth palsy
  paralysis
  bệnh bại liệt trẻ em
  anterior spinal paralysis
  bệnh bại liệt trẻ em
  lnfantile paralysis
  chứng liệt teo cấp
  acute atrophic paralysis
  liệt cảm giác
  sensory paralysis
  liệt cánh tay
  brachial paralysis
  liệt chu kỳ
  periodic paralysis
  liệt chức năng
  functional paralysis
  liệt co cứng
  sparstc paralysis
  liệt co cứng
  spastic paralysis
  liệt vận nhãn
  oculomotor paralysis
  liệt dây thần kinh hạ thiệt
  hypogaossal paralysis
  liệt do nghề nghiệp
  anapelratic paralysis
  liệt hoàn toàn
  complete paralysis
  liệt hỗn hợp
  mixed paralysis
  liệt lưỡi
  lingual paralysis
  liệt mềm
  flaccid paralysis
  liệt não
  cerebral paralysis
  liệt nghiện rượu
  alcoholic paralysis
  liệt phản xạ
  reflex paralysis
  liệt phát âm
  phonetic paralysis
  liệt sau gây
  narcosis paralysis
  liệt thanh quản
  laryngeal paralysis
  liệt thiếu máu cục bộ
  ischemic paralysis
  liệt trung tâm
  central paralysis
  liệt tủy sống
  spinal paralysis
  liệt điều tiết
  paralysis of accommodation
  liệt đùi
  crural paralysis
  paralytic
  chứng mất đi liệt
  paralytic abasia
  dáng đi liệt
  paralytic gait
  lác liệt
  paralytic squint
  lác liệt
  paralytic strabismus
  sai khớp liệt
  paralytic dislocation
  sốc liệt
  paralytic shock
  tắt ruột liệt
  paralytic ileus
  recessive

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X