• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  Hargreaves process

  Giải thích VN: Một quy trình sản xuất sulfate natri từ sulfur dioxide chloride natri trong một tiếp xúc [[ngược. ]]

  Giải thích EN: A process for manufacturing sodium sulfate from sulfur dioxide and sodium chloride in a countercurrent contactor.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X