• Thông dụng

  Clear.
  Trình bày vấn đề rành rọt
  To give a clear exposition of a problem.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X