• Thông dụng

  Động từ

  To display, to show
  bày hàng hóa để bán
  To display goods for sale
  bày tranh triển lãm
  to display pictures, to exhibit pictures
  gầy bày cả xương sườn ra
  to be so thin that even one's ribs show
  cảnh tượng một hội tốt đẹp đang bày ra trước mắt
  the sight of a fine social order is being displayed before our eyes
  To reveal, to confide
  chút niềm tâm sự dám bày cùng ai
  to whom I can confide this innermost feeling of mine!
  To contrive, to devise
  bày mưu tính kế
  to devise stratagems and contrive tricks
  chưa xong cuộc rượu lại bày trò chơi
  a drinking spree hardly over, games are devised
  thua keo này, bày keo khác
  "After one round is lost, another is tried"; "Better luck next time"
  To show, to point out
  bày cho bài toán
  to show somebody how to solve a problem
  bày cách làm ăn
  to show someone what to do, to show someone how to earn a living

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X