• Thông dụng

  Danh từ

  Closely-woven basket
  vo gạo bằng
  to wash rise in a closely-woven basket

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X