• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  helical groove
  helical spline
  rifle

  Giải thích VN: Hố đất đường rãnh xoắn [[ốc. ]]

  Giải thích EN: A borehole that has a spiral groove.

  thread
  threading
  twist
  dao phay rãnh xoắn mũi khoan
  twist drill cutter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X