• Thông dụng

  Snivel constantly.
  Thằng ốm rèo rẹo suốt ngày
  The ailing little boy snivelled all day long.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X