• Thông dụng

  Tiptoe, walk gingerly.
  Rén bước trong hành lang bệnh viện
  To walk gingerly in the corridor of a hospital.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X