• Thông dụng

  Danh từ
  onion
  Động từ
  to pertub

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  bulb
  hành thính giác
  auditory bulb
  hành động mạch chủ
  bulb of aorta

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chive
  onion
  vỏ hành
  onion skin
  vòng hành
  onion ring

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X