• Thông dụng

  Get entangled, get fouled.
  Chỉ ríu lắm khó gỡ
  The thread is too entangled to unravel.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X